عناوين مطالب وبلاگ
-
- بلاگفا قد فتح قله دماوند سخت شده، دوستاي ما ويرشون گرفته مطلب رمز دار بذارن. قابل توجه دوستان محترم
- ه سريعتر برسونم اداره كه يهو چراغ دور ميدون براي ماشينا سبز شد و اين يعني اينكه من براي رد شدن از عرض خيابون بايد واي ميستادم سر جام يهو يادم اومد ح
- كردم ولي بدليل خرابي سيستم كامپيوترم فرصت نشد بيشتر از يكي دو فصل اولش رو بخونم. و اين
- بچگي با ما بزرگ شد. حالا چون باباش براي گرفتن تخصص رفته اصفهان اونام از پيش ما رفتن و اين اتفاق
- خون صبح تا نصفه هاي شب پدر اين آسانسور بدبخت رو با يگانه در آوردنو همش تو راه و نيم راهن. تازه دوستش
- كله پاچه مشتي تو اصفهان، و كلي مسايل جور واجور از اين دست رو تو ذهنم مرور ميكردمو همين كنكاش ذهني داشت منو با خودش ميبرد تو يه
- خدائيش اين بي آبرويي رو كجاي دلت بذاري؟ حالا گيرم اينو بشه يه ور دلت بذاري، اون ابروي كمونو پاهاي
-
- ته تو خونه و مام ازش بي خبريم. واي امون از دست اين فكرو خيالاي بي مورد كه دست از سر آدم و
- اهريشون رو چند برابر كردنو اومدن بيرون يا نشستن لب دريا دارن قليون ميكشن( كه البته روايت ش
- ;nqd'
- ;nq;
- ;qmwd'
- ;kq'dw
- ascjas;ckabsc;
- wdqjd;
- as;c;asc
- qlkjk;
- qwnk;qwd
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 صفحه بعد